Till startsidan!

Download

Efter önskemål från många besökare till sajten så har vi nu och med Allahs hjälp börjat spela in koranöversättningen med ljud i mp3-format. Ni kan ladda ner mp3-filerna till er Ipod, mp3spelare mm och lyssna på dem medan ni är på resande fot.

Denna svensk översättning som spelats in här tillhör inte "Koranens budskap". Anledningen till det är att en annan muslimsk organisation hann köpa upphovsrätten till ljudinspelning av Koranens budskap före oss. Dock är denna översättning som vi spelat in lika bra som koranens budskap om inte bättre, och än så länge finns det bara Juzu Amma (del-30) av Koranen översatt men vi hoppas att de andra delarna ska också komma så småningom insha Allah. Här är en länk till den översättning som vi använt oss av: Juzu Amma - svensk översättning , må Allah(swt) belöna de som gjort denna översättning med paradiset.

Den arabiska rösten tillhör den kända recitatören Mishari Alafasi och den svenska rösten tillhör broder Ibrahim Blicksjö. Vi fyller på nya suror allteftersom.

Juzu Amma (del30) och al-Fatiha

Ladda ner filerna genom att placera musen på filnamnet och klicka sedan på musens högerknapp och välj spara mål som:

001_al-Fatiha.mp3
78_an-Naba.mp3
79_an-Naziat.mp3
80_Abasa.mp3
81_at-Takwir.mp3
82_al-Infitar.mp3
83_al-Mutaffifin.mp3
84_al-Inshiqaq.mp3
85_al_Burudj.mp3
86_at-Tariq.mp3
87_al-Ala.mp3
88_al-Ghashiyah.mp3
89_al-Fadjr.mp3
90_al-Balad.mp3
91_ash-Shams.mp3
92_al-Lail.mp3
93_ad-Duha.mp3
94_ash-Sharh.mp3
95_at-Tin.mp3
96_al-Alaq.mp3
97_al-Qadr.mp3
98_al-Bayyinah.mp3
99_az-Zalzalah.mp3
100_al-Adiyat.mp3
101_al-Qariah.mp3
102_at-Takathur.mp3
103_al-Asr.mp3
104_al-Humazah.mp3
105_al-Fil.mp3
106_Quraish.mp3
107_al-Maun.mp3
108_al-Kawthar.mp3
109_al-Kafirun.mp3
110_an-Nasr.mp3
111_al-Masad.mp3
112_al-Ikhlas.mp3
113_al-Falaq.mp3
114_an-Nas.mp3